Projekt „Instalace střešní FVE ve společnosti K A P P A – P, spol. s r.o.“

registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002632

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace střešní fotovoltaické elektrárny (FVE) bez bateriové akumulace, její zprovoznění a navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Instalací FVE dojde k úspoře odebírané el. energie z distribuční soustavy a tím k posílení soběstačnosti a konkurenceschopnosti společnosti.